Partner worden?
Logo Eerlijke Uitvaarten

Wat te doen bij overlijden?

Wanneer een van uw naasten overlijdt, breekt er een emotionele periode aan. Hoe moeilijk het ook is, er moeten veel dingen geregeld worden. Wat zijn de eerste zaken waar u aan moet denken? Eerlijke Uitvaarten denkt graag met u mee. Wij hebben de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet.

 

Huisarts bellen

Informeer allereerst uw huisarts of de dienstdoende arts. In een ziekenhuis of zorginstelling wordt dit meestal geregeld. De arts moet het overlijden vaststellen en geeft een verklaring van overlijden af.

Deze overlijdensverklaring komt in twee gedeelten, namelijk de A-verklaring en de B-verklaring. Versie A is het document waarop de naam van de overledene staat, samen met de geboorte- en overlijdensdatum. Dit formulier is voor iedereen ter inzage. Op deze verklaring wordt meestal niet de oorzaak van het overlijden vermeld. De B-verklaring is een formulier waarop de arts de oorzaak van het overlijden invult. Dit formulier is bedoeld voor de statistieken en wordt door de arts gesloten en van zijn handtekening of paraaf voorzien. Beide formulieren worden door de uitvaartondernemer meegenomen voor de aangifte bij de Burgerlijke Stand.

Naaste omgeving informeren

Informeer de naaste omgeving. Dit zijn familie, vrienden en bijvoorbeeld de werkgever. U hoeft natuurlijk niet meteen iedereen te bellen. De meeste mensen informeert u met de rouwkaart. Mocht u het moeilijk vinden of niet in staat zijn cruciale mensen te informeren dan helpt uw uitvaartverzorger u daar bij.

Officiële documenten verzamelen

Verzamel officiële documenten zoals ID-bewijs, trouwboekje, eventuele verzekeringsgegevens.

Bel een Eerlijke Uitvaartverzorger

Bel een Eerlijke Uitvaartverzorger uit onze lijst of neem contact met ons op. De uitvaartverzorger staat 24 uur per dag voor u klaar en zal uw houvast zijn in de komende, vaak hectische week.

Uitvaart regelen via Eerlijke Uitvaarten

Zodra u een uitvaart regelen moet, krijgt u te maken met het aannametarief van een uitvaartverzorger. Dit tarief is het bedrag dat de uitvaartverzorger vraagt voor de organisatie en uitvoering van de uitvaart. Voor dit bedrag gaan zij een zo mooi mogelijke uitvaart regelen. Maar het moet ook binnen uw budget blijven. Dus tegen zo laag mogelijke kosten worden ingekocht. In het aannametarief zitten ook de kantoorkosten, (redelijke) autokosten en de belastingen die de uitvaartverzorger moet betalen. Uitvaartverzorgers met het ‘Eerlijke Uitvaarten’-predicaat, brengen voor zichzelf alleen het aannametarief in rekening. Doen ze onderdelen van de uitvaart zelf zoals bijvoorbeeld de hele opbaring of de kaarten, dan berekenen ze die tegen marktconforme inkoopprijzen.

Alles wat ze voor de uitvaart inkopen, wordt tegen inkoopprijzen, dus zonder toeslagen/winstmarges doorberekend. Sommige uitvaartverzorgers doen ook de laatste verzorging van de overledene zelf. In dat geval is het aannametarief vaak iets hoger. De uitvaartverzorger geeft dit van tevoren aan.

Verzekeringen

Wat te doen bij overlijden op het gebied van verzekeringen? In iedere situatie is het zo dat het u vrij staat de uitvaartverzorger te kiezen die u graag wilt hebben. U zit niet vast aan de uitvaartverzorgers van de verzekeringsmaatschappij, al laten ze u dat natuurlijk graag geloven. Bel daarom na vaststelling van het overlijden niet eerst met de verzekeringsmaatschappij maar bel als eerste de uitvaartverzorger van uw keuze. Deze neemt dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Veel mensen hebben een uitvaartverzekering maar sommigen ook niet.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het regelen van een uitvaart, of heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Neem contact met ons op