Partner worden?
Logo Eerlijke Uitvaarten

Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van: Eerlijkeuitvaarten.nl gevestigd aan de Brink 1, 9331 AA in Norg. Voor vragen of contact kunt u mailen met info@eerlijkeuitvaarten.nl.Waar we in deze privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die u aan ons verstrekt over uzelf. Zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dat doet u geheel vrijwillig.

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor u het betreffende contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast, dat we geen informatie vragen of opslaan die niet relevant zijn voor hetgeen waarvoor u uw persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van uw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig.

Alle formulieren op de website hebben als doel u te informeren over ons bedrijf of een specifieke vraag die u zelf hebt gesteld. Per formulier staat beschreven waar u informatie over zult ontvangen. De gevraagde gegevens beperken zich tot naam, e-mail en telefoonnummer om u te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie.

Na ontvangst van de gegevens zullen wij vervolgens per e-mail, sms en/of telefoon contact met u opnemen om u te voorzien van de gevraagde informatie.

Duur van opslag persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor de contactformulieren geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking gewist worden. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om u te informeren over hetgeen waarvoor u uw persoonsgegevens hebt achtergelaten.

Beveiliging

Uw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Om de door u aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werkt Eerlijkeuitvaarten.nl samen met derde partijen. Denk hierbij aan een websitebeheerder, hostingpartij, automatische telefoon connectie, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware. Met alle betrokken partijen is een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid en het tijdig wissen van uw persoonsgegevens gewaarborgd.

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens

Graag wijzen we u op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar info@eerlijkeuitvaarten.nl.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u het niet eens met hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met uw gegevens? U hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden u aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.