Partner worden?
Logo Eerlijke Uitvaarten

Voorwaarden partnerschap

Eerlijke Uitvaarten hanteert een aantal eenvoudige regels. Als uw uitvaartonderneming zich aan deze regels houdt mag u zich, na akkoord, partner van Eerlijke Uitvaarten noemen. Het gaat om de volgende bepalingen. 

  • Als uitvaartverzorger geeft u duidelijk uw aanname-/regeltarief aan. Indien dat een variabel tarief is, dienen de voorwaarden hiervan duidelijk uitgelegd te worden.
  • Als uitvaartverzorger organiseert u voor dit tarief de gehele uitvaart en doet daarbij uw uiterste best om voor de nabestaanden een zo mooi mogelijke uitvaart neer te zetten, volgens de wensen van de nabestaanden, tegen zo gunstig mogelijke prijzen en binnen de financiële mogelijkheden van de opdrachtgever.
  • U berekent alles wat voor de uitvaart wordt ingekocht door zonder toeslagen.
  • U zorgt waar mogelijk voor een adequate kostenbegroting binnen 24 uur na het regelgesprek.
  • Als er een post ‘onvoorziene kosten’ is opgenomen, dient hiervoor een absoluut bedrag genoemd te worden.
  • Kosten die op de begroting staan genoemd en op basis zijn van nacalculatie, worden uiteindelijk tegen de werkelijke kosten gefactureerd.
  • Op verzoek van de opdrachtgever worden onderliggende facturen getoond.
  • Onderdelen van de uitvaart die de u zelf uitvoert (bijvoorbeeld de laatste verzorging of het drukken van rouwkaarten) worden tegen marktconforme inkoopprijzen gefactureerd.
  • Afspraken met leveranciers om zaken in eerste instantie duurder te factureren en dat later te crediteren zijn niet toegestaan.

Gebruik beeldmerk Eerlijke Uitvaarten

Als partner mag u het beeldmerk van Eerlijke Uitvaarten gebruiken op uw site (met een link naar eerlijkeuitvaarten.nl) en in uw advertenties. Gebruik op andere manieren dient vooraf overlegd te worden. U ontvangt een huisstijlpakket met verschillende ontwerpen en toepassingen. Tevens ontvangt u aanwijzingen voor het gebruik hiervan. De huisstijl mag niet aangepast of bewerkt worden, in welke vorm dan ook.

Bij klachten

Mocht er van een nabestaande een klacht komen, zullen we zolang dit eerlijkeuitvaarten.nl aangaat, hier onderzoek naar doen. Als partner die het betreft, dient u mee te werken aan het oplossen van de klacht en zo nodig inzage te geven in uw inkoopfacturen daar waar dit het onderwerp van de klacht betreft. Indien een klacht terecht blijkt, kan het partnerschap worden beëindigd.

Hoe meld ik mijn onderneming aan als partner?

U bent partner als je ons een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier hebt teruggestuurd. We bevestigen deze inschrijving schriftelijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van het formulier.

Inschrijfformulier

Dit formulier ondertekend terugsturen naar: Eerlijkeuitvaarten.nl, Brink 1, 9331 AA Norg of gescand mailen naar info@eerlijkeuitvaarten.nl. Na ontvangst krijg je binnen 5 werkdagen de schriftelijke bevestiging en een e-mail met daarin verschillende bestanden van het beeldmerk.