Voorwaarden partnerschap

Voorwaarden partnerschap

Onze belangrijkste afspraken

Partner worden
Je bent partner als je ons een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier hebt teruggestuurd. We bevestigen deze inschrijving schriftelijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van het formulier.

Duur overeenkomst
De samenwerking wordt steeds aangegaan voor een jaar. We gaan ieder jaar automatisch een jaar met elkaar verder tenzij er tenminste één kalendermaand voor afloop van het lopende jaar wordt opgezegd.

Wat vragen wij?
Partner zijn kost jaarlijks € 279,- . In het eerste jaar krijg je echter een korting van € 100,- (kosten € 179,-). Deze bijdrage wordt onder meer gebruikt voor het onderhoud van de website en de (online) marketingkosten.

Daarnaast willen we graag dat je het logo plaatst op je eigen bedrijfswebsite met een link naar jouw eigen pagina op eerlijkeuitvaarten.nl.

Gedragsregels
Eerlijke Uitvaarten hanteert een aantal eenvoudige regels. Als je je aan deze regels houdt, mag je je partner van Eerlijke Uitvaarten noemen. Het gaat om de volgende bepalingen:

 • Uitvaartverzorger geeft duidelijk zijn/haar aanname-/regeltarief aan. Indien dat een variabel tarief is, dienen de voorwaarden hiervan duidelijk uitgelegd te worden.
 • Uitvaartverzorger organiseert voor dit tarief de gehele uitvaart en doet daarbij zijn uiterste best om voor de nabestaanden een zo mooi mogelijke uitvaart neer te zetten, volgens de wensen van de nabestaanden, tegen zo gunstig mogelijke prijzen en binnen de financiële mogelijkheden van de opdrachtgever.
 • Uitvaartverzorger berekent alles wat voor de uitvaart wordt ingekocht door zonder toeslagen.
 • Uitvaartverzorger zorgt waar mogelijk voor een adequate kostenbegroting binnen 24 uur na het regelgesprek.
 • Als er een post ‘onvoorziene kosten’ is opgenomen, dient hiervoor een absoluut bedrag genoemd te worden.
 • Kosten die op de begroting staan genoemd en op basis zijn van nacalculatie, worden uiteindelijk tegen de werkelijke kosten gefactureerd.
 • Op verzoek van de opdrachtgever worden onderliggende facturen getoond.
 • Onderdelen van de uitvaart die de uitvaartverzorger zelf uitvoert (bijvoorbeeld de laatste verzorging of het drukken van rouwkaarten) worden tegen marktconforme inkoopprijzen gefactureerd.
 • Afspraken met leveranciers om zaken in eerste instantie duurder te factureren en dat later te crediteren zijn niet toegestaan.

  Gebruik beeldmerk

  Als partner mag je het beeldmerk van Eerlijke Uitvaarten gebruiken op je site en in je advertenties. Gebruik op andere manieren dient vooraf overlegd te worden.Bij klachten
  Mocht er van een nabestaande een klacht komen, zullen we zolang dit eerlijkeuitvaarten.nl aangaat, hier onderzoek naar doen. Als partner die het betreft, dien je mee te werken aan het oplossen van de klacht en zo nodig inzage te geven in je inkoopfacturen daar waar dit het onderwerp van de klacht betreft. Indien een klacht terecht blijkt, kan het partnerschap worden beëindigd.

Dit formulier ondertekend terugsturen naar: Eerlijkeuitvaarten.nl, Brink 1, 9331 AA Norg of gescand mailen naar info@eerlijkeuitvaarten.nl.

Na ontvangst krijg je binnen 5 werkdagen de schriftelijke bevestiging en een e-mail met daarin verschillende bestanden van het beeldmerk.

Meer weten over Eerlijke Uitvaarten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.