Wat te doen bij overlijden

Wat te doen bij overlijden?

De eerste stappen op een rijtje

Huisarts bellen

Informeer allereerst uw huisarts of de dienstdoende arts. In een ziekenhuis of zorginstelling wordt dit meestal geregeld. De arts moet het overlijden vaststellen en geeft een verklaring van overlijden af.

Deze overlijdensverklaring komt in twee gedeelten, namelijk de A-verklaring en de B-verklaring. Versie A is het document waarop de naam van de overledene staat, samen met de geboorte- en overlijdensdatum. Dit formulier is voor iedereen ter inzage. Op deze verklaring wordt meestal niet het tijdstip en de oorzaak van het overlijden vermeld. De B-verklaring is een formulier waarop de arts de oorzaak van het overlijden invult. Dit formulier is bedoeld voor de statistieken en wordt door de arts gesloten en van zijn handtekening of paraaf voorzien. Beide formulieren worden door de uitvaartondernemer meegenomen voor de aangifte bij de Burgerlijke Stand.

Naaste omgeving informeren

Informeer de naaste omgeving. Dit zijn familie, vrienden en bijvoorbeeld de werkgever. U hoeft natuurlijk niet meteen iedereen te bellen. De meeste mensen informeert u met de rouwkaart. Mocht u het moeilijk vinden of niet in staat zijn cruciale mensen te informeren, helpen we u daar bij.

Officiële documenten verzamelen

Verzamel officiële documenten zoals ID-bewijs, trouwboekje, eventuele verzekeringsgegevens.

Bel een Eerlijke Uitvaartverzorger

Bel een Eerlijke Uitvaartverzorger uit onze lijst. Deze staat 24 uur per dag voor u klaar en zal uw houvast zijn in de komende, vaak hectische week.

Verzekeringen

Wat te doen bij overlijden op het gebied van verzekeringen? In iedere situatie is het zo dat het u vrij staat de uitvaartverzorger te kiezen die u graag wilt hebben.
U zit niet vast aan de uitvaartverzorgers van de verzekeringsmaatschappij, al laten ze u dat natuurlijk graag geloven. Bel daarom na vaststelling van het overlijden niet eerst met de verzekeringsmaatschappij maar bel als eerste de uitvaartverzorger van uw keuze. Deze neemt dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Veel mensen hebben een uitvaartverzekering maar sommigen ook niet.

Lees meer over verzekeringen