Uitvaart regelen

Uitvaart regelen

De belangrijke aspecten bij het regelen van een uitvaart

Krijgt u te maken met het overlijden van een dierbare en moet u de uitvaart (helpen) regelen? Dan krijgt u te maken met een aantal kosten. Een belangrijk deel van de kosten van een uitvaart zijn de kosten van het ‘regelwerk’. 

Zodra u een uitvaart regelen moet, krijgt u te maken met het aannametarief van een uitvaartverzorger. Dit tarief is het bedrag dat de uitvaartverzorger vraagt voor de organisatie en uitvoering van de uitvaart. Voor dit bedrag gaan zij een zo mooi mogelijke uitvaart regelen. Maar het moet ook binnen het budget van de opdrachtgever blijven. Dus tegen zo laag mogelijke kosten worden ingekocht. In het aannametarief zitten ook de kantoorkosten, (redelijke) autokosten en de belastingen die de uitvaartverzorger moet betalen.

Sommige uitvaartverzorgers doen ook de laatste verzorging van de overledene zelf. In dat geval is het aannametarief vaak iets hoger. De uitvaartverzorger geeft dit van tevoren aan.

Uitvaart regelen via Eerlijke Uitvaarten

Uitvaartverzorgers met het ‘Eerlijke Uitvaarten’-predicaat, brengen voor zichzelf alleen het aannametarief in rekening. Doen ze onderdelen van de uitvaart zelf zoals bijvoorbeeld de hele opbaring of de kaarten, dan berekenen ze die tegen marktconforme inkoopprijzen.

Alles wat ze voor de uitvaart inkopen, wordt tegen inkoopprijzen, dus zonder toeslagen/winstmarges doorberekend.

Wilt u meer weten over de kosten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.